es21與tuanuu聯合出品

引言
                                                                               
原本,追求市場之中,遊戲規則是條件優者勝。
                                                                           
    
只要你條件夠好,男生夠高、夠帥、夠溫柔、有才華或會賺錢;女生長得漂亮、多才多藝……選擇伴侶的機會就比別人多,追求市場中任君挑選,挑到滿意為止。

                                                                               
但是,追求過程中,有人不甘於條件論的單純規則,於是有一群人發現了另一條路。即使不高也不帥,只要能充分說服對方,自己很好,比又高又帥的競爭者還好,那麼就可以影響對方的決定。

es21 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()